Kto od poniedziałku bez testu ?  ( 28.01.2022 )

Podajemy informacje o tym, którzy uczniowie nie muszą sie testsować.

Zmiany w testowaniu od 31.1.2022

Od poniedziałku 31.1.2022 nie muszą się testować dzieci, które w minionych 30 dniach miały pozytywny PCR test na Covid. Warunkiem oczywiście jest przekazanie  protokołu o pozytywnym teście do szkoły. Rodzice,  którzy taki dokument szkole przekazali nie muszą już tego robić ponownie. Reszta albo przyniesie dokument w poniedziałek, albo musi się normalnie testować.

 

Wyżej wymienione dzieci nie muszą również iść na kwarantannę w wypadku kontaktu z zakażoną osobą.

Niżej podajemy oryginalne brzmienie z Ministerstwa Szkolnictwa.

 

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

• Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,

• platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích, pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,

• tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit  O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám - zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

 

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net