Macierz szkolna

Na terenie szkoły działa bardzo aktywnie Koło Macierzy Szkolnej. Koło organizuje imprezy towarzyskie cieszące się wśród rodziców dużą popularnością (np. Bal). Przy współpracy z gronem pedagogicznym organizuje tradycyjny festyn, karnawał dla klas I – V. Dzięki dochodom z podanych imprez Koło MSz wspiera uczniów również materialnie. Np.:

  • uczniowie otrzymują darmowe zeszyty
  • zeszyty ćwiczeń (częściowo pokrywane koszty)
  • dotacje na wycieczki szkolne, kursy narciarskie, zielone szkoły, programy kulturalne
  • refundacja kosztów wyjazdów na olimpiady …

Fundusz Socjalny Koła wspomaga finansowo wyjazdy uczniów na imprezy i pobyty organizowane przez szkołę (np. kursy narciarskie).

Zarząd Koła spotyka się raz na miesiącu, z reguły w 1. czwartek miesiąca. Walne Zebranie odbywa się corocznie we wrześniu.

 

UWAGA!!! Budżet Macierzy Szkolnej przy PSP w Karwinie na rok szkolny 2017/2018 (plik .pdf)

Formularz do ściągnięcia: Fundusz socjalny - prośba (plik .doc)

 

Nazwa: Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč.
Adres: Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná
IČ: 447 38 081

email: pspmacierzkarwina(malpa)seznam.cz

Konto bankowe: ČS a.s.172 132 63 39 / 0800

 

 

 

web © 2008-19 MM Sound & Global Net