Macierz Szkolna

 

Deklaracja zgłoszenia do Macierzy: https://forms.gle/3zgWiXo4WH5dwtaK8

 

Od lat w naszej szkole działa Macierz Szkolna, której członkami jest każda rodzina (przynajmniej 1 z rodziców/opiekunów) uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie. Chciałbym pokrótce przybliżyć Państwu cele i działalność naszej organizacji.

Przede wszystkim wspieramy dzieci finansowo. Co roku każdy uczeń otrzymuje od nas 200 Kcz. Pieniądze te przeznaczone są na wycieczki klasowe, które najczęściej odbywają się w czerwcu po ustaleniu nauczycielki z rodzicami trasy lub celu wycieczki. Na niższym stopniu organizowane są wycieczki jednodniowe, starsze dzieci wyjeżdżają nawet na kilka dni, np. w Beskidy lub zwiedzają miasta oraz zabytki.

Macierz wspiera finansowo transport dzieci klas 3-5 do zielonej szkoły oraz klas 7-8 na kurs narciarski.

Dzieci otrzymują corocznie darmowo "pierwszy" zeszyt do każdego przedmiotu. Finansowo wspierane są również zakupy zeszytów ćwiczeń, nagród książkowych, polskich czasopism, wyjazdy do kina czy teatru itp. Macierz corocznie wspiera zakup gier planszowych dla świetlicy szkolnej, uiszcza uczniom opłaty tzw. wpisowe na konkursy przedmiotowe i turnieje sportowe oraz opłaca przejazdy na nie.

Z kolei z okazji Dnia Dziecka i Dnia Świętego Mikołaja dzieci otrzymują „słodkie niespodzianki”. Zaś na czerwcowym Festynie Szkolnym dzieci korzystają z darmowych atrakcji m.in.: samochodzików, zamków dmuchanych, przejażdżek konnych.

Wszystkie fundusze finansowe są przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Nauczyciele i  pracownicy szkoły z nich nie korzystają.
Wyżej wymienione cele, jak i cała działalność Macierzy Szkolnej jest oparta i realizuje się w ścisłej współpracy ze wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły. Poniżej pozwolę sobie przedstawić prawa i obowiązki rodziców należących do Macierzy Szkolnej.

 

Do obowiązków rodzica należy:

 - opłacanie rocznej składki członkowskiej - 200 Kcz/rok/rodzina,

 - pomoc przy organizacji balu i festynu - można upiec ciasto, przyjść pomóc przy organizacji imprezy, sprzedawać lub sprzątać po imprezie. Organizacja, jak i zabezpieczenie tych imprez należy wyłącznie do rodziców!

- dobrowolne wsparcie finansowe każdej imprezy organizowanej przez szkołę.

 

Rodzic ma prawo:

- być członkiem Zarządu Macierzy Szkolnej. Zarząd Macierzy Szkolnej spotyka się regularnie w szkole w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy każdego, kto ma ochotę pomóc!

- brać udział i głosować na wrześniowym Walnym Zebraniu Macierzy (proponować zmiany w budżecie i działalności),

- przekazywać swoje pomysły i uwagi dotyczące działalność Macierzy Szkolnej na ręce  przewodniczącego klasy, który powinien współpracować z Zarządem. Macierzy,

- brać udział w zebraniu Zarządu Macierzy Szkolnej.

Wszystkie dzieci są wspierane przez Macierz Szkolną jednakowo niezależnie od tego, jak długo uczęszczają do naszej szkoły!

W razie potrzeby Fundusz Socjalny Koła wspomaga finansowo wyjazdy uczniów na imprezy i pobyty organizowane przez szkołę (np. kursy narciarskie). 

Formularz do ściągnięcia: Fundusz socjalny - prośba (plik .doc)

 

Nazwa: Matice školská u Základní školy s pol. jaz. vyuč.
Adres: Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná
IČ: 447 38 081

email: karwina(malpa)macierz.cz

Konto bankowe: ČS a.s.172 132 63 39 / 0800

 

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net