Rada Szkoły

Rada Szkoły pracuje aktualnie w następującym składzie:
Tadeusz Podstawka (reprezentant opiekunów prawnych – rodziców)
Renata Slowik (reprezentant pracowników szkoły)
Karel Wiewiorka (reprezentant miasta)

Kontakty:
podstawka@ihas.cz
slowik@pzskarvina.cz
k.wiewiorka@volny.cz

 

Rada Szkoły spotyka się minimalnie 2 razy w roku. Między innymi uchwala regulamin szkoły i klasyfikacyjny, sprawozdanie roczne szkoły. Rada Szkoły ma również możliwość zaproponować ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły.Opiekun prawny ma możliwość poprosić o udział w posiedzeniu Rady Szkoły, poprosić o konsultację członków Rady Szkoły, składać do Rady Szkoły skargi i zażalenia. Dalsze informacje o funkcjonowaniu Rady Można usyskać w dyrekcji lub kontaktując członków Rady.

 

Dokumenty do pobrania

Zásady pro zřizování školský rad při ZŠ.pdf (787 kB)
Volební řád školské rady.pdf (2 MB)
Školská rada.pdf (2 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net