Organizacja roku szkolnego

Ważne daty i terminy

Wakacje i dni wolne w czasie roku szkolnego:

Początek roku szkolnego
Wakacje jesienne
Wakacje świąteczne
Wakacje półroczne
Wakacje wiosenne
Wakacje wielkanocne
Zakończenie roku szkolnego

1. 9. 2016
26. - 27. 10. 2016
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
3. 2. 2017
13. – 19. 3. 2017
13. – 14. 4. 2017
30. 6. 2017


Oprócz wyżej wymienionych wakacji dyrekcja w roku szkolnym nie planuje żadnych dni wolnych.

 

Terminy ważnych imprez organizowanych przez szkołę lub Macierz Szkolną (terminy będą na bieżąco uzupełniane)

wrzesień    
październik    
listopad    
grudzień    
styczeń    
luty    
marzec    
kwiecień    
maj    
czerwiec    

 

 

web © 2008-17 MM Sound & Global Net