Organizacja roku szkolnego

Ważne daty i terminy

Wakacje i dni wolne w czasie roku szkolnego:

Początek roku szkolnego
Wakacje jesienne
Wakacje świąteczne
Wakacje półroczne
Wakacje wiosenne
Wakacje wielkanocne
Zakończenie roku szkolnego

4.9. 2017
26.-27.10.2017
23.12. 2017 – 2.1. 2018
2.2. 2018
5.-11.2. 2018
29.3. 2018
29.6.2018


Oprócz wyżej wymienionych wakacji dyrekcja w roku szkolnym nie planuje żadnych dni wolnych.

 

Terminy ważnych imprez organizowanych przez szkołę lub Macierz Szkolną (terminy będą na bieżąco uzupełniane)

wrzeseń

5.-17.9. 2017
9.-15.9. 2017
19.9. 2017

Zielona Szkoła kl. III-V – Prostřední Bečva
Zielona Szkoła kl. VII – Bałtyk
Walne zebranie Macierzy Szkolnej + Zebrania klasowe

październik

 

 

listopad

11.11. 2017
28.11. 2017

Spotkanie absolwentów 
Zebrania klasowe

grudzień

 

 

styczeń

 

 

luty

2.2. 2018
18.-23.2. 2018
19.-23.2. 2018

Bal Szkolny w PZKO w Stonawie
Kurs narciarski – kl. VII i VIII 
Dojazdowy kurs narciarski – kl. I-V

marzec

 10.3. 2018

Balik maskowy kl. I-V + kl. IX jako organizatorzy 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 2.6. 2018

Jubileusz 100-lecia szkoły + Festyn  

 

 

web © 2008-18 MM Sound & Global Net