Organizacja roku szkolnego

Ważne daty i terminy

Wakacje i dni wolne w czasie roku szkolnego:

Początek roku szkolnego 4. 9. 2023
Wakacje jesienne 26. - 27. 10. 2023
Wakacje świąteczne 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Wakacje półroczne 2. 2. 2024
Wakacje wiosenne 5. - 11. 2. 2024
Wakacje wielkanocne 28. 3. 2024
Zakończenie roku szkolnego 28. 6.2024

Oprócz wyżej wymienionych wakacji dyrekcja w roku szkolnym nie planuje żadnych dni wolnych.

 

Terminy ważnych imprez organizowanych przez szkołę lub Macierz Szkolną (terminy będą na bieżąco uzupełniane)

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net