Organizacja roku szkolnego

Ważne daty i terminy

Wakacje i dni wolne w czasie roku szkolnego:

Początek roku szkolnego

wtorek 1. 9. 2020

Wakacje jesienne

29. - 30. 10. 2020

Wakacje świąteczne

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Wakacje półroczne

29. 1. 2021

Wakacje wiosenne

22. - 28. 2. 2021

Wakacje wielkanocne

1. 4. 2021

Zakończenie roku szkolnego

30.6.2021

Oprócz wyżej wymienionych wakacji dyrekcja w roku szkolnym nie planuje żadnych dni wolnych.

 

Terminy ważnych imprez organizowanych przez szkołę lub Macierz Szkolną (terminy będą na bieżąco uzupełniane)

 

 

web © 2008-21 MM Sound & Global Net