Stołówka szkolna aktualny jadłospis

Zasady korzystania z posiłków przyrządzanych przez stołówkę szkolną


Prawo do korzystania z posiłków odpłatnych stołówki szkolnej mają wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkola.

Dzieci uczęszczające do przedszkola

 1. Korzystają z wyżywienia automatycznie, bez obowiązku wpisu.
 2. Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola tylko 5 dni w danym miesiącu są zobowiązani, po uzgodnieniu terminu obecności dziecka w przedszkolu, zgłosić kierowniczce kuchni szkolnej zapotrzebowanie na wyżywienie. Zapotrzebowanie musi być  zgłoszone najpóźniej do godz. 24:00 dnia poprzedzającego obecność dziecka w  przedszkolu.
 3. Za odgłoszenie obiadów i posiłków w przedszkolu w czasie nieobecności dziecka odpowiedzialny jest opiekun prawny.
 4. Posiłki można odgłosić najpóźniej do godziny 24:00 dnia poprzedającego nieobecność   dziecka  w przedszkolu.
 5. Jeżeli opiekun prawny nie odgłosi dziecku posiłków, to od 2. dnia nieobecności liczy się ich pełen koszt bez dotacji (surowce + koszty przyrządzania)!!
 6. W wypadku nieplanowanej nieobecności dziecka (choroba itp.),można w 1. dniu nieobecności odebrać i odnieść posiłki do domu za cenę dotowaną (tj. bez kosztów ich przyrządzania). Drugi dzień i dalsze dni nieobecności nie ma już takiej możliwości.
 7. Jeżeli dziecko przychodzi po chorobie do przedszkola, obowiązkiem opiekunów prawnych  jest zgłoszenie tego faktu kierowniczce kuchni najpóźniej do godziny 24:00 ostatniego dnia nieobecności dziecka.
 8. Nieodgłoszone lub nieodebrane posiłki nie podlegają rekompensacie finansowej.
 9. Podczas wyjazdów organizowanych w ramach zajęć w przedszkolu za odgłoszenie  posiłków odpowiedzialny jest personel przedszkola.

 

 Uczniowie szkoły

 1. Opiekunowie prawni uczniów szkoły zgłaszają dzieci na obiady pisemnie (arkusz  wpisowy uczniowie otrzymują  na początku roku szkolnego i trzeba go  oddać w szkole w   pierwszym tygodniu września). Arkusz jest również do dyspozycji w sekretariacie  szkoły.
 2. Za odgłoszenie obiadów  w czasie nieobecności ucznia w szkole  odpowiedzialny jest opiekun prawny.
 3. Obiady można odgłosić najpóźniej do godziny 24:00 dnia poprzedającego nieobecność ucznia.
 4. W wypadku nagłej  nieobecności ucznia w szkole (choroba itp.), można  w 1. dniu  nieobecności odebrać i odnieść posiłki do domu  za cenę dotowaną (tj. bez kosztów ich  przyrządzania). W drugim  i następnych dniach nieobecności nie ma już takiej możliwości.
 5. Jeżeli uczeń przychodzi po chorobie do szkoły, obowiązkiem opiekunów prawnych jest zgłoszenie tego faktu kierowniczce kuchni najpóźniej do godziny 24:00 ostatniego dnia nieobecności.
 6. Jeżeli opiekun prawny nie odgłosi dziecku posiłków, to od 2. dnia nieobecności liczy się ich pełen koszt bez dotacji (surowce + koszty przyrządzania).
 7. Nieodgłoszone lub nieodebrane posiłki nie podlegają rekompensacie finansowej.
 8. W wypadku nieuregulowania opłaty za obiady w terminie wyznaczonym przez kierowniczkę kuchni, uczniowie nie mają prawa do ich odbierania.
 9. Podczas wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych za odgłoszenie posiłków odpowiedzialny jest wychowawca klasy lub nauczyciel  organizujący wyjazd

 

SPOSOBY  OPŁAT  POSIŁKÓW:

 • gotówką w kancelarii  kierowniczki kuchni do 10. dnia w miesiącu lub w ogłoszonym terminie w przedszkolu
 • przekazem pieniężnym, który trzeba ozapłacić do 10. dnia w danym miesiącu
 • przelewem bankowym  (příkaz k inkasu)

 

CZAS PRACY KIEROWNICZKI STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

 • od poniedziałku do piątku  w godzinach  5,30 – 14,00

 

KONTAKTY:

 • nr telefonu: 596 317 673 (podczas nieobecności kierowniczki - sekretarka automatyczna)
 • e-mail: Jidelnapl@seznam.cz

 

 

 

web © 2008-18 MM Sound & Global Net