Usprawiedliwienie ucznia

 

Dokument do ściągnięcia: Prośba o zwolnienie z nauki - Žádost o uvolnění z výuky

 

Usprawiedliwienie ucznia

Imię i nazwisko:  

Klasa:

Tekst usprawiedliwienia:
(prosimy o wpisanie daty nieobecności i w jakich godzinach – to w wypadku, że nie trwa ona cały dzień )

Odglaszamy również w dniach od do (format dd.mm) obiady

Szanowni Rodzice!
Pozwalamy sobie zwrócić Wam uwagę,że po skończeniu nieobecności ucznia trzeba ją usprawiedliwić pisemnie w dzienniczku ucznia ( do 3 dni roboczych ).

Dyrekcja

 

Obowiązkiem opiekuna prawnego jest ( fragment regulaminu szkoły )

  • informować szkołę o powodach nieobecności ucznia, jeżeli nieobecnośc trwa dłużej aniżeli dwa dni (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Przyczyną nieobecności ucznia mogą być problemy zdrowotne lub poważne powody rodzinne.
  • usprawiedliwić nieobecność ucznia po jej zakończeniu (pisemnie w dzienniczku ucznia, najpóźniej do 3 dni roboczych od zakończenia nieobecności)
  • jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest planowana, poprosić o zwolnienie ucznia z wyprzedzeniem ( minimalnie 5 dni roboczych
    przed rozpoczęciem nieobecności ) - dokument do ściągnięcia: Prośba o zwolnienie z nauki - Žádost o uvolnění z výuky

 

 

 

 

 

 

 

web © 2008-23 MM Sound & Global Net