O nas

CO OFERUJE NASZA SZKOŁA DZIŚ

Największym atutem szkoły z polskim językiem nauczania jest to, że uczniowie mają możliwość doskonale opanować język polski i język czeski, co daje im większe możliwości w ich przyszłym życiu (lepsza pozycja na rynku pracy, możliwości studiów na uczelniach w Polsce – również ze wsparciem stypendiów rządowych)

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna.

Na tym polu szkoła  może zaoferować:

 • obowiązkową naukę języka angielskiego od III klasy
 • nadobowiązkowe lekcje języka angielskiego od klasy I
 • wybieralne lekcje konwersacji w języku angielskim w klasie VIII i IX
 • imprezy pozalekcyjne rozwijające umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego (Halloween, raz na 2 lata wyjazd do Wielkiej Brytanii, dystrybucja czasopism w języku angielskim ….)
 • udział w konkursach i olimpiadach, projektach
 • drugim językiem obcym w klasie VIII i IX jest język niemiecki
 • poziom umiejętności i wiedzy naszych uczniów w języku angielskim sprawdzamy corocznie w całopaństwowych testach SCIO
 • od klasy VI zajęcia w języku angielskim przebiegają w grupach liczących maksymalnie 15 osób

W ramach lekcji

 • zainteresowanym uczniom proponujemy udział w wielu konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach i turniejach sportowych
 • uczniom ze specyficznymi problemami w nauce proponujemy indywidualną reedukację pedagogiczną, zajęcia wg indywidualnego planu pracy, korepetycje
 • corocznie sprawdzamy poziom umiejętności naszych uczniów                         w całopaństwowych testach SCIO (język polski, czeski, matematyka,                  i predyspozcyje do studiów), co umożliwia nam porównanie z innymi szkołami
 • lekcje staramy się uatrakcyjnić przez wykorzystanie nowoczesnych technologii, organizację wyjazdów edukacyjnych (wyjazdy do Polski pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Polskich, projekt pt. „Poznaj Śląsk Cieszyński“), relizację projektów (szczegóły patrz: projekty)
 • w ostatnich latach udaje nam się regularnie zdobywać dodatkowe finanse          na edukację dzięki grantom (Ministerstwa Szkolnictwa, Nadace ČEZ, Wspólnota Polska)
 • trzydniowy wyjazd edukacyjny kl. IX do Pragi
 • młode, zaangażowane grono pedagogiczne

Położenie szkoły i warunki materialne

 • szkoła mieści się w spokojnej części miasta, niedaleko rynku, biblioteki, otoczona jest 2 parkami
 • zaraz obok szkoły znajduje się budynek przedszkola
 • posiadamy duży, dobrze zagospodarowany ogród (boisko trawiaste, boisko    ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, dużo wolnej przestrzeni do zabawy            w cieniu drzew)
 • przestrzenne klasy wyposażone nowoczesnymi meblami, w klasach                na 1. stopniu kąciki relaksacyjne
 • dobrze wyposażone klasopracownie (2 klasy z tablicami interaktywnymi, klasopracownia komputerowa z  dataprojektorem, kuchenka, pracownia         fizyki, chemii i biologii)
 • stołówka szkolna oprócz smacznych obiadów proponuje drugie śniadania
 • szkolny sklepik umożliwia uczniom korzystać z dofinansowanych produktów mlecznych (projekt „Školní mléko“)

Po lekcjach i przed lekcjami

 • świetlica szkolna czynna rano od godziny 6.15, po południu do godziny 16.30. (świetlica ma do dyspozycji 3 samodzielne lokale)
 • lekcje nadobowiązkowe i kółka zainteresowań
 • salka do tenisa stołowego dostępna przed lekcjami i po lekcjach
 • „czytelnia“ z polskimi czasopismami edukacyjnymi
 • w szkole działa drużyna harcerska
 • w czasie wakacji letnich obóz podmiejski
 • dzięki aktywnej pracy Koła Macierzy Szkolnej przebiegają tradycyjne imprezy : Bal, balik maskowy, festyn szkolny
 • wyjazdy do teatru w Ostrawie (w ramach języka czeskiego)

W zdrowym ciele zdrowy duch

 • dodatkowe lekcje wychowania fizycznego (formą przedmiotu nadobowiązkowego) od kl. II – IX
 • corocznie organizujemy kurs narciarski dla klasy VII i VIII (proponujemy naukę jazdy na nartach, snowboardzie, snowbladach)
 • corocznie organizujemy „Zieloną Szkołę“ dla klas III - VI
 • uczniowie z klas VI – VIII wybierają corocznie zajęcia turystyczne (turystyka wodna, rowerowa i piesza)
 • w czasie zimowym wynajmujemy dla uczniów i rodziców lodowisko( sobota,niedziela )
 • imprezy sportowo – turystyczne proponuje również drużyna "Azymut"

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net