Zielona Szkoła 2023  ( 23.05.2023 )

Dotyczy aktualnych klas 2. - 4. Informacje na temat wpłacenia zaliczki i dopłaty.

Zielona Szkoła 2023 – informacje 

 

Termin:  9. 9. - 15. 9. 2023

Karlov pod Pradědem, Chata Zátiší

Koszt całkowity wyjazdu: 3 800,-- Kč

(zakwaterowanie, wyżywienie, program i częściowo transport - transport jest dofinansowany przez Macierz Szkolną sumą 20 000,-- Kč)

Jak zapłacić ? 

Najpóźniej do 16. 6. 2023 wpłacić zaliczkę w wysokości 1 600,-- Kč na konto szkoły nr 1721588339/0800, z użyciem "variabilního symbolu" otrzymanego wraz z informacjami        od opiekunów klas. 

Dopłata reszty: 2 200,-- Kč do 1. 9. 2023 (z wykorzystaniem tego samego VS i konta jak przy płaceniu zaliczki). Opłata w gotówce nie jest możliwa.

Rozliczenie zostanie przedstawione po imprezie.

Szczegółowe informacje na temat odjazdu otrzymają rodzice na początku roku szkolnego.

Z ewentualnymi pytaniami lub problemami można się zwracać do wychowawców klas lub do dyrekcji.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net