Rada Szkoły w komplecie  ( 13.10.2021 )

Rada Szkoły pracuje w nowym składzie

Informujemy, że Rada Szkoły od września 2021 pracuje w nowym składzie. Przedstawicielem rodziców jest pan Tadeusz Podstawka, magistrat reprezentuje pan Karol Wiewiórka a przedstawicielem pedagogów jest pani Renata Slowik.

Dyrekcja dziękuje za współpracę  członkom Rady, którzy pracowali w minionej kadencji. Konkretnie chodzi o panią Marcelę Wierzgoń i panią Halinę Luber.

Kontakty na członków Rady Szkoły i informacje na temat kompetencji Rady można znaleźć na stronach internetowych szkoły.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net