Zapraszamy na zebrania klasowe - 25.11. o 16.30  ( 12.10.2021 )

Szanowni Rodzice

Zapraszamy na zebrania klasowe, które odbędš się w czwartek 25.11.2021 o godzinie 16.30 w lokalach klasowych. W ramach zebrania w klasie IX rodzice i uczniowie otrzymajš informacje na temat wypisywania zgłoszeń do szkół œrednich. Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, to na zebraniach będš również obecni przedstawiciele niektórych szkół œrednich z naszego regionu.

<< powrót

web Š 2008-21 MM Sound & Global Net