Wybory do Rady Szkoły - informacje  ( 13.09.2021 )

Wybory do Rady Szkoły

Dyrekcja informuje, że wybory odbęda się przed zebraniami klasowymi 14.9.2021, 17.10  - 17.30.

Wybory odbęda się na parterze naprzeciwko głównego wejścia do szkoły.

Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja w składzie p. T. Szymik, p. M.Sztuła      i p.G.Wilk.

Jedynym kandydatem reprezentującym rodziców w Radzie Szkoły jest pan Tadeusz Podstawka.

Kandydat staje się członkiem Rady Szkoły, jeżeli uzyska większość oddanych w głosowaniu głosów.

UWAGA – żeby głos był ważny, trzeba obok nazwiska kandydata postawić krzyżyk. W innej sytuacji głos jest nieważny.

Wybory są oczywiście dobrowolne.

 

Z poważaniem dyrekcja

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net