Zebrania klasowe i Walne Zebranie  ( 6.09.2021 )

Wtorek 14.9.2021

Zaproszenie na Walne Zebranie Koła Macierzy Szkolnej

Walne Zebranie odbędzie się we wtorek 14.9.2021 o godzinie 16.30 w sali PZKO. Oprócz wyborów przewodniczącego, uchwalenia budżetu i innych spraw związanych z działalnością Macierzy można również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania szkoły. Pytania można przesyłać pocztą elektroniczną, wrzucać do pudła na parterze szkoły ( pod rzeźbą – pytania mogą wrzucić dzieci) lub zadawać wprost na zebraniu.

Po Walnym Zebraniu odbędą się o godzinie 17.30  zebrania klasowe w lokalach poszczególnych klas.

O godzinie 18.00 zapraszamy do stołówki szkolnej Rodziców klasy 1. i 2. na spotkanie z p. Sohrovou     ( szczegóły patrz osobny artykuł ).

UWAGA ! Na zebraniach obowiązują oczywiście maseczki.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net