Wybory do Rady Szkoły - informacje  ( 2.09.2021 )

Prosimy o wysuwanie kandydatów - wybory już 14.9.2021.

Wybory do Rady Szkoły – prosimy o kandydatów

 

Aktualna Rada Szkoły powinna skończyć swoją pracę w listopadzie 2020. Przypomnijmy, że pracowała ona w składzie: Karol Wiewiórka ( reprezentował magistrat ), Marcela Wierzgoń ( reprezentowała rodziców) i Halina Luber ( przedstawicielka pracowników pedagogicznych ). W listopadzie w ramach zebrań klasowych były zaplanowane wybory przedstawiciela Rodziców. Niestety ze względu na sytuację wybory nie mogły zostać zrealizowane. Ministerstwo Szkolnictwa zareagowało na sytuację przedłużeniem kadecji aktualnej rady. Mogła ona działać jeszcze 3 miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że sytuacja epidemiologiczna się poprawiła dyrekcja ogłasza nowy termin wyborów.

Wybory do Rady Szkoły odbędą się przed zebraniami klasowymi w dniu 14.9.2021. Ewentualna druga runda odbędzie się po zebraniach.

W związku z tym prosimy Rodziców o przesyłanie wniosków na kandydatów do Rady Szkoły na lata 2020 – 2024. Wnioski można przesyłać elektronicznie ( smilowski@pzskarvina.cz ) lub pocztą. Wnioski prosimy wysyłać do 10.9.2021.

Ordynacja wyborcza:

  1. Każdy rodzic (opiekun prawny) może głosować tylko 1x.
  2. Na karcie można zaznaczyć krzyżykiem    obok nazwiska tylko 1 kandydata (inaczej oznaczone karty – np. 2 kandydaci, żaden kandydat - są nieważne).
  3. Używać można tylko oryginalnych KART  do głosowania (z pieczątką szkoły). Karta bez pieczątki jest nieważna
  4. Aby kandydat stał się członkiem Rady Szkoły, musi uzyskać więcej niż ½ oddanych głosów.
  5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż ½ głosów, ogłoszona jest druga runda wyborcza, w której startują 2 kandydaci  z rundy 1. , którzy uzyskali najwięcej głosów.
  6. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów będzie czuwać komisja wyborcza, która zostanie wyłoniona w trakcie najbliższego zebrania Zarządu Koła Macierzy Szkolnej.

 

Informacje na temat ustawy regulującej działalność RSz i jej kompetencji można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

 

W Karwinie, 1.9.2021

 

                                                                                    mgr Tomasz Śmiłowski v.r.  

                                                                                                    dyrektor szkoły

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net