Rozplanowanie zajęć w czwartek i piątek  ( 31.08.2021 )

Zajęcia szkolne w czwartek 2.9. i piątek 3.9.2021

Świetlica działa normalnie rani i po południu.

Dzieci są po testach pracujemy więc w 3 grupach:

Klasa 1

Klasa 2 + 3

Klasa 4 + 5

Wszystkie klasy mają 4 lekcje z wychowawcami klas ( do godziny 11,35 ).

Informacje na temat tego, co mają dzieci przynieść do szkoły przekazują wychowawcy klas w dniu 1.9.2021.

Obiady w klasach VI – IX

11.35 klasy VI+VII

11.55 klasy VIII – IX

12,15 klasa

Obiady w klasach I – V

12.15 Klasa 1

12.35 Klasa 2 + 3

12.50 Klasa 4 + 5

Od poniedziałku 6.9.2021 przebiegają zajęcia wg rozkładu. Stałe rozplanowanie obiadów w klasach 1. – 5 opublikujemy do piątku 3.9.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net