Środa 1.9. Informacje dla klas II - V  ( 30.08.2021 )

Środa 1.9. – informacje dla klas II – V

Wszystkie dzieci muszą być wyposażone w maseczkę.

Dzieci przynoszą buty na zmianę. Uczniowie klas III – V przynoszą zamek na szafkę w szatni.

Rodziców prosimy o nie wchodzenie na teren szkoły. 

Poranna świetlica działa normalnie – od 6.15. Po południu do godziny 16.45.

Każda klasa jest w środę w świetlicy sama:

Klasa II – mała świetlica

Klasa III – duża świetlica

Klasa IV – duża świetlica z piętrem

Klasa V – klasopracownia językowa na 1. piętrze

 

Przed wejściem do lokalu świetlicy uczniowie myją ręce w toalecie na parterze.

Dzieci z świetlicy odbierają o godzinie 7,50 wychowawczynie klas.

W klasie przebiegają testy ( takie same jak w czerwcu ).

Zajęcia w klasie trwają do 10.00, potem uczniowie odchodzą do świetlicy szkolnej ( lokale takie same jak rano ).

Obiad – czas jest orientacyjny (+- 5 minut )

11.20 klasa V

11.35 klasa IV

12.10 klasa III

12.25 klasa II

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net