Organizacja zajęć 28. - 30.6.2021  ( 25.06.2021 )

Organizacja zajęć w dniach 28. – 30.6.2021

Wszystkie klasy majš zajęcia do godziny 11,35 ( 4 lekcje )

O konkretnym programie informujš wychowawcy klas.

 

Czas obiadu ( poniedziałek i wtorek )

Klasa 6. i 7. od 11.35 do 11.50

Klasa 8. i 9. od 11.50 do 12.15

Klasy 1. – 5. schodzš o godzinie 11.35 do œwietlicy szkolnej i idš na obiad po godzinie 12.15 .

 

Œroda 30.6.2021

8.00 – 8.45   Zakończenie roku szkolnego w ogrodzie szkolnym

8.45 – 10.30   Rozdanie œwiadectw w klasach

Klasy  1. – 5. Idš o godzinie 10,30 do œwietlicy szkolnej (obiad po godzinie 11.00)

10,30 – 10,45  obiad klasa 6. i 7.

10.45 – 11.00  obiad klasa 8. i 9.

<< powrót

web Š 2008-21 MM Sound & Global Net