Obiady, rozkład lekcji, świetlica - informacje  ( 9.04.2021 )

Informacje na temat organizacji zajęć w tygodniu od 19.4.2021 dla klas 2. i 4.

Organizacja zajęć od 19.4.2021 (zmiany obowiązują do odwołania)

Maseczki

Wszyscy uczniowie, mogą przebywać w budynku szkolnym tylko z nałożoną maseczką lub respiratorem. Maseczki domowej roboty nie wystarczą – muszą to być oryginalne maseczki przeznaczone do wykorzystania w służbie zdrowia. Tarcza ochronna jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że jest kombinowana z maseczką (samotna tarcza nie wystarczy). Maseczkę można zdjąć tylko podczas spożywania posiłków i  testowania.

Pracownicy szkoły, rodzice i ewentualni goście mogą przebywać w budynku tylko z nałożonym respiratorem kategorii FFP 2.

Ilość maseczek, które ma mieć dziecko do dyspozycji zależy oczywiście od tego, jak długo będzie przebywać na terenie szkoły (dzieci korzystające z porannej i popołudniowej świetlicy minimalnie 2-3). Maseczki muszą być odpowiednio przechowywane, dziecko powinno mieć również woreczek na zużyte maseczki )

 

Kto, kiedy może przychodzić do szkoły (uczniowie) ?

Na zajęcia w szkole mogą uczęszczać tylko uczniowie, którzy regularnie się testują, mają potwierdzenie o szczepieniu lub od pozytywnego testu na Covid 19 nie upłynęło 90 dni.

Nauka w klasach 1. – 5. przebiega rotacyjnie (tydzień w szkole, tydzień w domu)

Od 12.4.2021 do 16.4.2021 do szkoły codziennie przychodzą uczniowie klas 1. ,3. i 5.

Od 19.4.2021 do 23.4.2021 przychodzą klasy 2. i 4.

Podczas tygodnia, kiedy klasa uczęszcza do szkoły, nie zapewniamy on – line nauki.

Uczniowie przebywający w domu mają zajęcia on-line lub realizują zadania, które otrzymali podczas obecności w szkole.

Klasy 6. – 9.

Nauka przebiega jak dotychczas.

Rozkład lekcji

W obu tygodniach (12. – 16.4. i 19.4. – 23.4.2021) uczniowie mają codziennie 4 lekcje. O jakie lekcje będzie chodzić zdecydują nauczyciele według sytuacji. O pomocach potrzebnych w szkole poinformują wychowacy klas.

Czwarta lekcja kończy się o godzinie 11,35. Uczniowie, którzy nie korzystają z stołówki i nie uczęszczają do świetlicy mogą odejść do domu zaraz po czwartej lekcji.

 

Wchodzenie do szkoły przed zajęciami, szatnie

W poniedziałki i czwartki uczniowie najpierw są testowani (sala gimnastyczna) a dopiero potem wchodzą do szkoły.

Uczniowie klas 1. – 5. wchodzą normalnie przez szatnię (przed godziną 7.00 przez główne wejście, dzwonią na świetlicę).

Rozmieszczenie szatni:

Klasa 1.  - w klasopracowni muzycznej - klasa naprzeciwko wyjścia z ich szatni, wchodzą i wychodzą przez swoją szatnię

Klasa 2.  - w swojej szatni

Klasy 3. – 5.  - w swojej szatni – szafki

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię.

 

Wchodzenie Rodziców na teren szkoły

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego. Jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rodzice wchodzący na teren szkoły (patrz niżej) muszą mieć podczas całego pobytu w budynku respirator FFP2. Nie wolno im się zbliżać do dzieci.

- rodzice idący na umówione spotkanie z nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu mogą wejść na teren szkoły.

- rodzice uczniów z klas 1. – 5. mogą po uzgodnieniu z świetlicą szkolną lub wychowawcą klasy 1x w tygodniu wejść do szatni w celu sprawdzenia stanu szafki dziecka lub woreczka.

 

Świetlica szkolna

Świetlica działa rano i po południu.

Każda klasa musi przebywać w świetlicy samodzielnie.

 

Posiłki

Aż do odwołania szkoła nie będzie przygotowywać drugie śniadanie dla uczniów klas 1. – 5.

 

Plan obiadów

Każda klasa je obiad samodzielnie.

Klasa 4.           11.40 – 11.55

Klasa 2.           12.00 – 12.15

Dzieci pracowników IZS  12.20 – 12.35

 

Wietrzenie

Lokale klasowe i inne pomieszczenia będą intensywnie wietrzone. Z tego powdu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy. Uczniowie powinni być tak ubrani, żeby nie zagrażało to ich zdrowiu    (bluza, długi rękaw itd .) Wietrzenie przebiega minimalnie 2x w trakcie lekcji.

Inne zmiany

Każda klasa ma do dyspozycji swoje piętro i toalety.

W ramach wychowań mogą być realizowane inne zajęcia (np. spacer lub zajęcia w parku, przećwiczanie materiału z innych przedmiotów ).

Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Rodzic dziecka, u którego pojawią się problemy zdrowotne, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Do tego czasu dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów.

Rodzice są zobowiązani natychmiast informować dyrekcję o pozytywnym teście na COVID 19  u dziecka lub innego członka rodziny. Powinni informować również o pojawieniu się symptomów zakażenia (temperatura, kaszel, ból głowy) u ucznia, ewentualnie innego członka rodziny.

 

 

 

 

 

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net