Organizacja testowania - informacje  ( 7.04.2021 )

Jak  będzie przebiegać testowanie dzieci ? (dotyczy klas 1. stopnia)

Szanowni Rodzice

Niżej przedstawiamy Państwu informacje na temat testowania uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy z tą procedurą żadnych doświadczeń, nie możemy wykluczyć zmian w organizacji testów. Z testowaniem związane są duże emocje, ale uważamy,  że wspólnymi siłami uda nam się wszystko sprawnie zrealizować. Prosimy o uważne przestudiowanie materiału. Wszystkie pytania dotyczące testowania prosimy kierować do dyrekcji.

Kiedy przebiegają testy ?  W poniedziałek i czwartek od godziny 6,15 do 7,30

Kto się testuje ?  Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły

Więcej informacji na temat testów tutaj https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Organizacja testów w naszej szkole :

Testy będą realizowane w sali  gimnastycznej (wejście od strony szatni)

Uwaga – może dojść do sytuacji, że w okolicy szkoły nie będzie miejsca do zaparkowania i trzeba będzie korzystać z bardziej oddalonych parkingów (np. koło restauracji i sauny OAZA)

Uczniowie z klas 1. – 2. ( w dniu 12.4. informacje dotyczą oczywiście tylko klasy 1. )

Przed wejściem do sali gimnastycznej dziecko i Rodzic wkładają maseczkę (dziecko) i respirator (rodzic). Z maseczki i respiratora trzeba korzystać również przed wejściem do budynku, o ile dojdzie tam do koncentracji osób.

Uczniów z klas 1. - 2. testuje rodzic ewentualnie inna osoba, która przyprowadziła dziecko do szkoły (do sali wchodzi tylko 1 osoba dorosła).  Pracownicy szkoły nie przeprowadzają testów (pobieranie próbek z nosa). Jeżeli dziecko z klasy 1. i 2. przyjdzie do szkoły samo, musi być w stanie samodzielnie pobrać próbkę. W odwrotnym wypadku nie może wejść do szkoły i szkoła informuje Rodziców o konieczności odebrania dziecka. Do odebrania dziecka przez Rodziców będzie przebywać w izolatce.

Rodzice powinni sobie tak zaplanować przyjście, żeby mogli zaczekać na wynik testu (realizacja trwa minimalnie 20 - 25 minut). W sytuacji, kiedy wszystkie miejsca do realizacji testów będą zajęte, trzeba będzie zaczekać na zewnątrz i czas potrzebny na test może się wydłużyć.

Po wejściu do szatni koło sali gimnastycznej Rodzic i dziecko myją ręce lub korzystają z desynfekcji.

W sali gimnastycznej są przygotowane stoliki i krzesła do realizacji testu.

Testy rozdają pracownicy szkoły, którzy nadzorują testowanie.

Rodzic i dziecko przeprowadzą pobranie próbek i test. Oddają test pracownikowi szkoły i opuszczają salę – na wynik testu trzeba czekać na zewnątrz (podwórko, ogród szkolny, samochód) . Po 15 minutach Rodzic sprawdza u pracownika szkoły wynik. Jeżeli wynik testu jest negatywny, dziecko może wejść do szatni, przebrać się i iść do świetlicy lub do klasy.

Jeżeli wynik testu jest pozytywny, szkoła ma obowiązek informować  „higienę”.

 

Klasa 3.

W dniu 12.4. testowanie uczniów klasy 3. przebiega tak samo jak w klasie 1. ( patrz wyżej ) – w obecności Rodzica. Prosimy jednak o maksymalne zaangażowanie dziecka w proces testowania. W dalszych dniach planujemy już samodzielne testowanie bez Rodziców.

 

Klasa 5.

Uczniowie klasy 5. testują się w poniedziałek 12.4.2021 w następujący sposób:

  • O godzinie 7,45 spotykają się uczniowie przed salą gimnastyczną
  • Uczniowie, którzy muszą przyjść do szkoły wcześniej czekają do 7,45 w ogrodzie szkolnym
  • O godzinie 7,45 wchodzi cała klasa do sali i wg instrukcji pracowników szkoły przebiega testowanie
  • Od czwartku 15.4. uczniowie będą się testować samodzielnie

 

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net