Organizacja zajęć w szkole od 30.11.  ( 25.11.2020 )

Zmiany w organizacji zajęć od 30.11.2020 ( zmiany obowiązują do odwołania ).

Maseczki

Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i ewentualni goście mogą przebywać w budynku szkolnym tylko z nałożoną maseczką lub respiratorem. Z maseczek trzeba również korzystać na zewnątrz budynku- w pobliżu wejść do szkoły i w miejscach, gdzie gromadzi się więcej osób.Tarcza ochronna jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że jest kombinowana z maseczką (samotna tarcza nie wystarczy). Maseczkę można zdjąć tylko podczas spożywania posiłków.

Ilość maseczek, które ma mieć dziecko do dyspozycji zależy oczywiście od tego, jak długo będzie przebywać na terenie szkoły ( dzieci korzystające z porannej i popołudniowej świetlicy minimalnie 2-3). Maseczki muszą być odpowiednio przechowywane, dziecko powinno mieć również woreczek na zużyte maseczki )

 

Kto, kiedy może przychodzić do szkoły (uczniowie) ?

Od 30.11.2020 do szkoły codziennie przychodzą uczniowie klas 1. - 5. oraz uczniowie klasy 9.

Uczniowie klas 6. - 8. zmieniają się w tygodniowych turnusach.

Od 30.11. przychodzą po raz pierwszy uczniowie klasy 8.

Klasy 6. i 7. przychodzą po raz pierwszy 7.12.

Uczniowie przebywający w domu ( klasy 6. – 8. ) mają zajęcia on-line lub realizują zadania, które otrzymali podczas obecności w szkole.

Dla klas 1. –  5.  i  9. nie ma nauki on-line.

Klasy 6. – 8. otrzymają większośc pracy na tydzień, który spedzą w domu podczas zajęć w szkole. Zadania będą otrzymywać również za pośrednictwe platformy Google G Suite. W tygodniu, kiedy nie chodzą do szkoły będzie z kluczowych przedmiotów minimalnie 1 lekcja on-line oraz konsultacje dla zainteresowanych.

Rozkład lekcji opublikujemy najpóźniej do piątku 27.11.2020.

Ilość lekcji w klasach 6. – 9. może ulec zmianie ( część wychowań z ostatních lekcji może odpadać ).    O zmianach Rodzice będą informowani z wyprzedzeniem.

 

Wchodzenie do szkoły przed zajęciami, szatnie

Klasy 1. – 5.

Uczniowie klas 1. – 5. wchodzą normalnie przez szatnię ( przed godziną 7.00 przez główne wejście, dzwonią na świetlicę ).

Rozmieszczenie szatni:

Klasa 1. ( w klasopracowni muzycznej - klasa naprzeciwko wyjścia z ich szatni, wchodzą i wychodzą przez swoją szatnię )

Klasa 2. ( w swojej szatni )

Klasy 3. – 5. ( w swojej szatni – szafki )

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię.

Klasy 6. – 9.

Uczniowie klas 6. – 9. wchodzą do szatni najwcześniej o godzinie 7,30 ( o ile nie mają zajęć na lekcji 0.). Uczniowie , którzy muszą przyjechać do szkoły wcześniej mogą, przebywać na terenie ogrodu szkolnego. Szkoła nie zapewnia na terenie ogrodu opieki nad dziećmi. W wypadku intensywnego deszczu lub silnego mrozu uczniowie na drodze wyjątku mogą wejść do szatni wcześniej.

Rozmieszczenie szatni, wchodzenie do szatni

Klasa 6. ( w szatni w szafkach, wchodzi drzwiami do szatni )

Klasa 7. i 8. (w sali do tenisa stołowego w piwnicy, wchodzą przez boczne wejście od strony przedszkola )

Klasa 9. ( szatnia przy sali gimnastycznej, wchodzą przez szklanne drzwi koło sali, oprócz 30.11. kiedy wchodzą normalnie do szatni, zabierają buty na zwianę z szafki i potem idą się przebrać do szatni koło sali gimnastycznej ).

Uczniowie opuszczają szatnie tymi samymi drzwiami, którymi wchodzą.

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię.

Wchodzenie Rodziców na teren szkoły

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego. Jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rodzice wchodzący na teren szkoły (patrz niżej) muszą mieć podczas całego pobytu w budynku maseczkę. Nie wolno im się zbliżać do dzieci.

- rodzice idący na umówione spotkanie z nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu mogą wejść na teren szkoły.

- rodzice uczniów z klas 1. – 5. mogą po uzgodnieniu z świetlicą szkolną lub wychowawcą klasy 1x w tygodniu wejść do szatni w celu sprawdzenia stanu szafki dziecka lub woreczka ).

Świetlica szkolna

Świetlica działa rano i po południu.

Każda klasa musí przebywać w świetlicy samodzielnie.

Uczniowie z poszczególnych klas przebywają w następujących lokalach:

Klasa 1 (świetlica p. Šafránek)

Klasa 2 ( świetlica p. Błaszczok )

Klasa 3 ( świetlca p. Mołotkiewicz )

Klasa 4. ( lokal klasopracovni językowej )

Klasa 5. ( lokal klasy 5. )

Uczniowie przebywający w lokalu klasowym i klasopracowni będą mieli oczywiście ograniczony dostęp do zabawek i gier. Moga sobie zabrać ksiązkę lub przynieść gry z domu.

Kontakt z świetlicą przy odbieraniu dziecka (dotyczy lokali bez domofonu, czyli klas 4. i 5. ) :

 na drzwiach będzie kontakt telefoniczny na opiekuna danej grupy, na wypadek braku kontaktu można poprosić  dowolną świetlicę przez domofon.

Na podstawie doświadczeń może dojść do zmiany lokali dla poszczególnych klas.

Posiłki

Aż do odwołania szkoła nie będzie przygotowywać drugie śniadanie dla uczniów klas 1. – 5.

 

Plan obiadów

Klasa 1.

Poniedziałek   12:15 – 12:35

Wtorek            12:15 – 12:35

Środa              12:15 – 12:35

Czwartek        12:15 – 12:35

Piątek              12:15 – 12:35

 

Klasa 2.+ 3.

Poniedziałek   12:55 – 13:15

Wtorek            12:35 – 12:55

Środa              12:55 – 13:15

Czwartek        12:35 – 12:55

Piątek              12:35 – 12:55

 

Klasa 4.+ 5.

Poniedziałek   12:35 – 12:55

Wtorek            12:55 – 13:15

Środa              12:35 – 12:55

Czwartek        12:55 – 13:15

Piątek              12:55 – 13:15

Klasy 6. – 9.   11,35 – 12,15

Wietrzenie

Lokale klasowe i inne pomieszczenia będą intensywnie wietrzone. Z tego powdu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy. Uczniowie powinni być tak ubrani, żeby nie zagrażało to ich zdrowiu    ( bluza, długi rękaw itd .) Wietrzenie przebiega minimalnie 2x w trakcie lekcji.

Inne zmiany

Uczniowie i w czasie przerw powinni przebywać w klasach. Z klasy wychodzą tylko idąc do toalety lub w celu załatwienia sprawy w sekretariacie lub z nauczycielem.

W ramach wychowań mogą być realizowane inne zajęcia (np. spacer lub zajęcia w parku, przećwiczanie materiału z innych przedmiotów ).

Lekcje wychowań na ostatních lekcjach mogą odpadać – dokładny rozkład opublikujeme do końca tygodnia.

Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Rodzic dziecka, u którego pojawią się problemy zdrowotne, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Do tego czasu dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów.

Rodzice są zobowiązani natychmiast informować dyrekcję o pozytywnym teście na COVID 19                u dziecka lub innego członka rodziny. Powinni informować również o pojawieniu się symptomów zakażenia ( temperatura, kaszel, ból głowy ) u ucznia, ewentualnie innego członka rodziny.

<< powrót

web © 2008-22 MM Sound & Global Net