Nauka od 30.11.2020 - informacje wstępne  ( 23.11.2020 )

Szanowni Ropdzice

Od 30.11, do szkoły wracajš na stało klasy 3. - 5. oraz klasa 9. Klasy 6. - 8. zmieniajš się po tygodniach (na razie nie wiadomo na jak długo).Od 30.11. do 4.12. przychodzi klasa 8. Klasy 6. i 7. przychodzš do szkoły po raz pierwszy od 7.12. Szczegóły dotyczšce organizacji zajęć opublikujemy do œrody. Dyrekcja

<< powrót

web Š 2008-22 MM Sound & Global Net