Klasy 1. i 2. - organizacja zajęć od 18.11.2020  ( 13.11.2020 )

Otwarcie szkoły dla klas 1. i 2. ( od 18.11.2020 )

Wchodzenie do szkoły przed zajęciami, szatnie

Przed 7.00 uczniowie wchodzą przez główne wejście ( o wpuszczenie proszą świetlice poprzez domofon ).

Po 7.00 wchodzą przez szatnię.

Klasa 1. ma szatnię w swoim lokalu.

Klasa 2. ma tymczasową szatnię w lokalu z szafkami ( normalnie szatnia dla klas 3. – 9. )

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię i idą do świetlicy szkolnej lub do klasy.

 

Wchodzenie Rodziców na teren szkoły

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego. Jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefinicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli pomimo tego Rodzice potrzebują wejść na teren szkoły, kontaktują się z dyrekcją lub sekretariatem. Rodzicom przebywającym na terenie szkoły nie wolno się zbliżać do uczniów.

Rodzice wchodzący na teren szkoły ( patrz niżej ) muszą mieć podczas całego pobytu w budynku maseczkę.

Kiedy Rodzic może wejść do budynku szkolnego ?

- rodzice idący na umówione spotkanie z nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu mogą wejść na teren szkoły ( np. konsultacje )

- do piątku 20.11. na teren szkoły mogą wchodzić rodzice uczniów klasy 1. (tylko rano - odprowadzenie do szatni, pomoc w przebraniu ).

 

Posiłki

Aż do odwołania szkoła nie będzie przygotowywać drugie śniadanie dla uczniów klas 1. – 5.

Klasa 1. zjada obiad od 11.40 – 12.00.

Klasa 2. zjada obiad od 12.00 – 12.20.

Obiady trzeba zgłosić w stołówce szkolnej najpóźniej w poniedziałek 16.11.2020 do godziny 12.00.       ( kuchnia@pzskarvina.cz, lub telefonicznie 596 317 673 ).

 

Świetlica szkolna

Świetlica działa normalnie ( rano i po południu ). Każda klasa przebywa w swoim lokalu. W zależności od pogody świetlica będzie starała się wychodzić jak najczęściej do ogrodu.

 

Wietrzenie

Lokale klasowe i inne pomieszczenia będą intensywnie wietrzone. Z tego powdu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy. Uczniowie powinni być tak ubrani, żeby nie zagrażało to ich zdrowiu    ( bluza, długi rekaw itd .)

 

Stan zdrowia uczniów

Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Rodzic dziecka, u którego pojawią się problemy zdrowotne, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Do tego czasu dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów.

Rodzice są zobowiązani natychmiast informować dyrekcję o pozytywnym teście na COVID 19 u dziecka lub innego członka rodziny. Powinni informować również o pojawieniu się symptomów zakażenia ( temperatura, kaszel, ból głowy ) u ucznia, ewentualnie innego członka rodziny.

 

Maseczki

Podczas pobytu na terenie szkoły wszyscy uczniowie muszą mieć nałożone maseczki. Maseczkę można zdjąć tylko w czasie spożywania posiłku.

Uczeń powinien mieć minimalnie 2 – 3 maseczki na dzień oraz jakiś woreczek, pudełko lub torebkę do ich przechowywania. Powinien mieć również woreczek do przechowywania zużytych maseczek.

 

Nauka

Uczniowie mają codziennie 4 lekcje ( 7,55 – 11,35 ). O pomocach potrzebnych do lekcji informują wychowawcy klas.

Nauka przebiega  w lokalach klasowych, ewentualnie w lokalach wybranych przez nauczyciela.

Nie ma nauki Religii.

W ramach lekcji WF wychodzą uczniowie na spacer do parku lub ogrodu szkolnego.

Uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz również w ramach innych wychowań. Dlatego powinni być odpowiednio ubrani ( zależy od pogody ).

W klasie 1. i 2. od 18.11. nie ma nauki zdalnej.

Nauka jest obowiązkowa. Jeżeli ucznia nie ma w szkole, Rodzic musí jego nieobecność usprawiedliwić zgodnie z Regulaminem Szkolnym.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

 

 

<< powrót

web © 2008-23 MM Sound & Global Net