Wybory do Rady Szkoły  ( 6.11.2020 )

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Rady Szkoły.

Szanowni Rodzice

Aktualna Rada Szkoły kończy swoją pracę w listopadzie 2020. Przypomnijmy, że pracowała ona w składzie: Karol Wiewiórka ( reprezentował magistrat ), Marcela Wierzgoń ( reprezentowała rodziców) i Halina Luber ( przedstawicielka pracowników pedagogicznych ). W listopadzie w ramach zebrań klasowych były zaplanowane wybory przedstawiciela Rodziców do rady na okres 2020 - 2024.  W sytuacji, kiedy nie jest pewne, czy zebrania się dobęda, jest to oczywiście niemożliwe. Ministerstwo Szkolnictwa zareagowało na sytuację przedłużeniem kadecji aktualnej rady. Może ona działać jeszcze 3 miesiące po zakończeniu stanu wyjątkowego. W tym czasie zostaną zrealizowane wybory przedstawiciela rodziców do Rady Szkoły.

W związku z tym prosimy Rodziców o przesyłanie wniosków na kandydatów do Rady Szkoły na lata 2020 – 2024. Wnioski można przesyłać elektronicznie ( smilowski@pzskarvina.cz ) lub pocztą. Wnioski prosimy wysyłać do 23.11.2020.

W chwili, kiedy będzie wiadomo, że szkoły się otworzą, ogłosi dyrekcja termin wyborów i ordynację wyborczą ( głosowanie jest tajne, każdy rodzic ma 1 głos, do Rady zostanie wybrana osoba, która uzyska więcej niż połowę ważnych głosów ).

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

Z pozdrowieniami

Tomasz Śmiłowski (dyrektor szkoły)

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net