Zadania w czasie wakacji ?  ( 27.10.2020 )

Zadania i lekcje w dniach 26. i 27.10.2020

Ze względu na reakcję niektórych Rodziców informuję, że decyzję o wysłaniu zadań i na 26. i 27.10. podjęła dyrekcja szkoły. Formalnie w tych dniach są wakacje. Biorąc jednak pod uwagę o wiele niższą efektywność nauczania zdalnego i ogromne szkody, które powstały z powodu długiej nieobecności uczniów w szkole ( niekoniecznie tylko w postaci nieprzerobionego materiału, ale zwłaszcza w zaniku nawyków do regularnej pracy ), uważamy, że każdy dzień się liczy. Zwłaszcza, że nauczyciele nie stawiają w tych dniach ani stopni niedostatecznych ani braków. Nie wiadomo też, kiedy wrócimy do normalnej pracy. W dodatku Rodzic ma w uzasadnionych sytuacjach prawo zwolnić dziecko z zajęć. Rodziców mających zastrzeżenia co do tej decyzji prosimy o kontakt z dyrekcją. Proszę nie mieć pretensji do nauczycieli - oni tylko zrealizowali polecenie.

Z poważaniem

Tomasz Śmiłowski ( dyrektor szkoły )

<< powrót

web © 2008-21 MM Sound & Global Net