Informacje na temat nauki on-line  ( 15.10.2020 )

Informacje dla Rodziców – funkcjonowanie klas  od 14.10.2020 do 2.11.2020

 1. Pracę będą uczniowie otrzymywać w postaci elektronicznej poprzez Klasopracownię w Google . Tam będą prace również oddawać. W klasie 1. i 2. praca będzie przekazywana również za pośrednictwem e-maili.
 2. Część zadań mogli uczniowie otrzymać również w wersji papierowej ( zeszyty ćwiczeń, karty pracy itd ). Takie zadania będą oddawać na najbliższej lekcji w szkole lub w terminie ustalonym z nauczycielem (np. zdjęcie pracy ).
 3. Zadania będą przekazywane 1x w tygodniu – najpóźniej otrzymają je uczniowie w niedzielę  15.00 ( oczywiście wyjątek stanowi tydzień od 12.10. – nauczyciele będa się starać przesłać zadania jak najszybciej ).
 4. W togodniu od 26.10. ilość zadań będzie zredukowana – święto oraz dni wakacyjne.
 5. Uczniowie mają oddać zadania do następnej niedzieli do 19.00. Kto jest gotowy wcześniej może oddawać zadania przed terminem.
 6. Na razie nie będzie przerabiania nowego materiału on – line przez komputer. Podczas pracy domowej zadaniem uczniów będzie przećwiczyć przerobiony materiał. Nauczyciele kluczowych przedmiotów ( matematyka, język angielski, język czeski, język polski ewentualnie język rosyjski ) będą zapraszać uczniów do on – line konsultacji, podczas których omówią ewentualne problemy, które się pojawią w ramach pracy domowej ). Takie spotkania powinny przebiegać w mniejszych grupkach.
 7. System ten z pewnością się zmieni, jeżeli po 2.11. uczniowie nie wrócą do klas.
 8. Praca domowa może być oceniana – w takim wypadku nauczyciel informuje o tym już w momencie zadawania takich wypracowań.
 9. Z takich przedmiotów jak wychowania i zajęcia praktyczne nie będą przekazywane ( chyba ,że będzie chodzić o zadania praktyczne, które uczniowie mogą realizować podczas pobytu w domu ).
 10. Udział w pracy domowej jest dla uczniów obowiązkowy.
 11. Rodzice, którzy mają problem ze sprzętem i potrzebują pożyczyć komputer są proszeni o kontakt z dyrekcją. Zastrzegamy jednak, że w chwili obecnej jesteśmy w stanie zaproponować sprzęt tylko uczniom, którzy nie mają niczego.
 12. W wypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Pisać można do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowaców klas lub wprost do dyrekcji. W szkole codziennie od 7,30 do 15,30 jesteśmy do Państwa dyspozycji .

<< powrót

web © 2008-21 MM Sound & Global Net