Informacje dla Rodziców klas 6. - 9.  ( 11.10.2020 )

Kilka podstawowych informacji na temat funkcjonowania klas na 2. stopniu od poniedziałku 12.10.2020.

Informacje dla Rodziców – funkcjonowanie klas na 2. stopniu od 12.10.2020

 1. Informacje na temat obiadów znajdują się w osobnym artykule na www( patrz niżej )
 2. Terminy zajęć szkolnych i domowych dla poszczególnych klas:

12. – 16.10.2020 ; w szkole klasy 8. i 9.

19. – 23.10.2020; w szkole klasy 6. i 7.

26. – 30.10.2020; szkoła zamknięta – przedłużone wakacje jesienne

2.11. – 6.11.2020; w szkole klasy 8. i 9.

Oczywiście sytuacja może się kiedykolwiek zmienić na podstawie decyzji higieny lub ministerstwa.

 1. Pracę będą uczniowie otrzymywać w postaci elektronicznej poprzez Klasopracownię w Google G Suit. Tam będą prace również oddawać.
 2. Część zadań mogą uczniowie otrzymywać również w wersji papierowej ( zeszyty ćwiczeń, karty pracy itd ). Takie zadania będą oddawać na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.
 3. Zadania będą przekazywane 1x w tygodniu – najpóźniej otrzymają je uczniowie w niedzielę przed tygodniem pracy domowej do 15.00 ( oczywiście wyjątek stanowi tydzień od 12.10. – nauczyciele będa się starać przesłać zadania jak najszybciej ).
 4. Uczniowie mają oddać zadania do następnej niedzieli do 19.00. Kto jest gotowy wcześniej może oddawać zadania przed terminem.
 5. Na razie nie będzie przerabiania nowego materiału on – line przez komputer. Nauczyciele nowy materiał przerobią podczas tygodnia, kiedy uczniowie będą obecni w szkole. Podczas pracy domowej zadaniem uczniów będzie przećwiczyć przerobiony materiał. Nauczyciele kluczowych przedmiotów ( matematyka, język angielski, język czeski, język polski ewentualnie język rosyjski ) będą zapraszać uczniów do on – line konsultacji, podczas których omówią ewentualne problemy, które się pojawią w ramach pracy domowej ). Takie spotkania powinny przebiegać w mniejszych grupkach.
 6. Praca domowa może być oceniana – w takim wypadku nauczyciel informuje o tym już w momencie zadawania takich wypracowań.
 7. Udział w pracy domowej jest dla uczniów obowiązkowy.
 8. Rodzice, którzy mają problem ze sprzętem i potrzebują pożyczyć komputer są proszeni o kontakt z dyrekcją.
 9. W wypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Pisać można do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowaców klas lub wprost do dyrekcji.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net