Zmiany w organizacji zajęć od 1.9.2020  ( 29.08.2020 )

Zmiany w organizacji zajęć oraz w regulaminie szkolnym związane z rozporządzeniami Ministerstwa Szkolnictwa ( zmiany są szczegółowo opisane w Dodatku do Regulaminu Szkolnego, który zostanie opublikowany po 1.9.2020 )

 

Wchodzenie do szkoły przed zajęciami, szatnie

Uczniowie wchodzą normalnie przez szatnię.

Uczniowie klas 6. – 9. wchodzą do szatni najwcześniej o godzinie 7,30 ( o ile nie mają zajęć na lekcji 0.). Uczniowie , którzy muszą przyjechać do szkoły wcześniej mogą, przebywać na terenie ogrodu szkolnego. Szkoła nie zapewnia na terenie ogrodu opieki nad dziećmi. W wypadku intensywnego deszczu lub mrozu uczniowie na drodze wyjątku mogą wejść do szatni wcześniej.

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię.

 

Wchodzenie Rodziców na teren szkoły

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego. Jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rodzice wchodzący na teren szkoły (patrz niżej) muszą mieć podczas całego pobytu w budynku maseczkę.

- rodzice biorący udział w zebraniach mogą wejść na teren szkoły

- rodzice idący na umówione spotkanie z nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu mogą wejść na teren szkoły

- w trakcie września na teren szkoły mogą wchodzić rodzice uczniów klasy 1. ( odprowadzenie do szatni, pomoc w przebraniu, odebranie z świetlicy ).

- rodzice uczniów z klas 1. – 5. mogą po uzgodnieniu z świetlicą szkolną lub wychowawcą klasy 1x w tygodniu wejść do szatni w celu sprawdzenia stanu szafki dziecka lub woreczka ).

Posiłki

Aż do odwołania szkoła nie będzie przygotowywać drugie śniadanie dla uczniów klas 1. – 5.

Przerwa obiadowa dla klas 6. – 9. została przedłużona do 12.15. Z tego powodu przesunie się również koniec popołudniowych lekcji.

Lekcja

Klasy 1 - 5

Klasy 6-9

0

7:00 - 7:45

1

7:55 - 8:40

2

8:50 - 9:35

3

9:55 - 10:40

4

10:50 - 11:35

5

11:45 - 12:30

12:15 - 13:00

6

13:10 - 13:55

7

14:05 - 14:50

 

Wietrzenie

Lokale klasowe i inne pomieszczenia będą intensywnie wietrzone. Z tego powdu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy. Uczniowie powinni być tak ubrani, żeby nie zagrażało to ich zdrowiu    ( bluza, długi rękaw itd .)

Inne zmiany

Uczniowie i w czasie przerw powinni przebywać w klasach. Z klasy wychodzą tylko idąc do toalety lub w celu załatwienia sprawy w sekretariacie lub z nauczycielem. Na niektórych przerwach uczniowie mogą wyjsć na korytarz – informacje będą w każdej klasie.

Lekcje wychowania fizycznego, plastycznego i muzycznego będą przebiegać bez podziału na chłopców i dziewczyny.

Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Rodzic dziecka, u którego pojawią się problemy zdrowotne, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Do tego czasu dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów.

 

 

 

<< powrót

web © 2008-21 MM Sound & Global Net