Miesiąc LIPIEC – informacje dla zgłoszonych  ( 14.06.2022 )

ORGANIZACJA

Dzieci zgłoszone do przedszkola w miesiącu lipcu będą podzielone na 2 klasy – Wodne i Czerwone Królestwo.

Czerwone Królestwo - w tej klasie będą dzieci z Czerwonego Królestwa i starszacy, którzy uczęszczali do Czerwonego Królestwa.

Wodne Królestwo – w tej klasie będą dzieci z Wodnego Królestwa i starszacy, którzy uczęszczali do Wodnego Królestwa.

W pierwszych tygodniach lipca dzieci będą w tych klasach również funkjconować. Potem może dojść do zmiany z uwagi na sprzątanie przedszkola.

Dzieci będą schodzić się od godz. 6.30 – 8.00 w Czerwonym Królestwie. Prosimy dzwonić na dzwonek nr 2.


OPŁATY ZA MIESIĄC LIPIEC:

Wyżywienie – bez zmian, tak jak dotychczas /inkasem albo przelewem, przy wykorzystaniu danych z przekazu pocztowego/

Czesne - UWAGA!! Rodzice, którzy płacą czesne przelewem, muszą wpłacić najpóźniej do końca czerwca wpłatę 300,- Kč za miesiąc lipiec. Kto płaci inkasem – bez zmian.


USPRAWIEDLIWIENIE DZIECKA:

UWAGA!! Dzieci korzystające z przedszkola w miesiącu lipcu są zgłoszone na cały miesiąc!
Rodzic usprawiedliwia swoje dziecko wg. własnych potrzeb.
Prosimy zatem o rzetelne usprawiedliwianie dziecka!!

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net