UWAGA !!! Przypominamy !  ( 7.12.2021 )

Rodzice sš zobowišzani do natychmiastowego informowania przedszkola o kwarantannie dziecka,o podejrzeniu zakażenia
lub o kontakcie z osobš zakażonš.
W wypadku niejasnoœci prosimy o zostawienie dziecka w domu aż do dokładnego wyjaœnienia sprawy.

Dziękujemy

<< powrót

web Š 2008-24 MM Sound & Global Net