Czesne płacone inkasem  ( 30.11.2021 )

Informujemy, że w związku zaistniałymi problemami technicznymi, nie zostało ściągnięte inkaso za miesiąc listopad.

Prosimy mieć na względzie, że w miesiącu grudniu będzie ściągnięta podwójna stawka czesnego
(600,- Kcz, za listopad i grudzień).

Zwracamy się z pośbą o jednorazowe zwiększenie limitu inkasa na swoich kontach bankowych.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net