Losowanie uczestników na kurs narciarski  ( 29.11.2021 )

Losowanie odbędzie się w środę 1.12. w godzinach od 6:30 do 8:00 w klasie starszaków.
W losowaniu biorą udział dzieci, które po wakacjach pójdą do szkoły.

Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany będzie do wyciągnięcia losu z informacją TAK lub NIE – kwalifikacją lub brakiem na kurs narciarski.

Losowanie uczestnictwa dzieci spóżnionych lub nieobecnych w tym dniu dokona prezes Macierzy przedszkola, jak również będzie sprawował nadzór nad prawidłowym przebiegiem losowania.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net