Informacje na temat opłat czesnego w przedszkolu  ( 30.06.2020 )

Czesne opłacane przelewem (příkaz k úhradě)
Rodzicom, którzy wpłacili czesne w wysokości 1 800,-- Kč na okres czasu od 1/2020 do 6/2020 prześlemy nadpłatę na konto, z którego dokonano przelewu w styczniu 2020. Nadpłata wynosi 300,-- Kč - o ile dziecko będzie chodziło do przedszkola w lipcu 2020 lub 600,-- Kč jeśli dziecko nie będzie podczas wakacji uczęszczało do przedszkola.

Czesne opłacane przez inkaso
Inkaso pobrane w lutym (na marzec) 2020 w wysokości 300,-- Kč zostało rozdzielone na uregulowanie czesnego za marzec i maj (przedszkole było otwarte przez 1/2 marca i maja). Na kwiecień (w marcu) i maj (w kwietniu) nie dokonano inkasa, w związku z tym nie powstała nadpłata.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net