Aktualnoœci
 

Przypominamy (7.01.2019)
W pištek 11.1.2019 ŁYŻWY!

Abonament Teatru Lalek BAJKA (7.01.2019)
Prosimy o wpłacenie opłaty za abonament Teatru Lalek Bajka w wysokoœci 150,- Kcz na rok szkolny 2018 – 2019 klasowym nauczycielkom do pištku 11.1.2019.

Czesne gotówkš (7.01.2019)
Prosimy o wpłatę we wtorek 15.1.2019 pani Helenie Zuk od godziny 6.30 do 9.30.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

web Š 2008-21 MM Sound & Global Net