O przedszkolu - Historia przedszkola

Pierwsze  wzmianki o frysztackiej polskiej „ochronce“ (przedszkolu),  można znaleźć w kronice polskiej szkoły ludowej, przechowanej w Archiwum Powiatowym w Karwinie. „ W październiku 1918 została otwarta Ochronka  - mistrzynią tejże zamianowano Marję Czermakówną z Karwinej…“ Budynek na cel szkoły i ochronki zakupiła w 1917 roku Macierz Szkolna.

Od pierwszych dni otwarcia ochronki tętniło w niej życie. W grudniu zorganizowano uroczystość gwiazdkową, na której biedne dzieci otrzymały buty i ubrania. Corocznie odbywały się festyny, wycieczki do Czarnego Lasu oraz inne okazyjne imprezy.

Nazwa przedszkole pojawiła się dopiero w 1936 roku.

Podczas II wojny światowej umieszczono tu przedszkole niemieckie.

Po wojnie Polskie Przedszkole we Frysztacie kontynuuje przedwojenną działalność. Informuje o tym szczegółowo prowadzona kronika. Tradycją stały się karnawały przedszkolaków, obchody Dnia Kobiet obecnie Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, akademie okolicznościowe…

Zapiski kronikarskie, wycinki z prasy oraz zdjęcia dokumentują obecność ważnych osobistości z kraju i zagranicy. Kronika informuje również o zapisach do przedszkola, ilości dzieci, o organizacji administracyjnej placówki, składzie grona pedagogicznego, zmianach na kierowniczym miejscu (Józef Mucha, ... Jan Grohman, Klara Molinkowa, Justyna Kremerowa, Maria Pieczkowa, Elżbieta Gałuszkowa), ale także o udziale Przedszkola w życiu publicznym miasta, regionu, o sukcesach frysztackich przedszkolaków za granicą.
Oprócz wyżej wymienionej kroniki, przedszkole dysponuje kroniką, regularnie prowadzoną od roku 1948 aż po dzień dzisiejszy. Do wglądu są również albumy zdjęciowe, zaś od roku 2006 - płyty CD i DVD. Bogata videoteka z nagraniami różnych imprez i uroczystości przedszkolnych doskonale przedstawia historię oraz długoletnią koncepcję przedszkola.

Na przestrzeni lat w karwińskich dzielnicach funkcjonowało wiele polskich szkół i przedszkoli, które niestety zniknęły już z mapy Karwiny. W roku 2003 powstał jeden kompleks, po połączeniu się dwóch ostatnich polskich szkół i przedszkoli (frysztackich i nowomiejskich). W ten sposób w mieście istnieje jedyne polskie, zbiorcze przedszkole, będące spadkobiercą dorobku orazu historii polskiego wychowania przedszkolnego w Karwinie. Z jego usług w budynku przy ulicy Dr Olszaka, bezpośrednio sąsiadującego ze szkołą podstawową, korzystają polskie dzieci z Karwiny oraz okolicznych wiosek: (Piotrowic, Marklowic, Zawady, Dąbrowej... nawet z Polski).

 

 

web © 2008-19 MM Sound & Global Net