O przedszkolu - Koncepcja przedszkola

 

 

„Bajlandia - kraina baśni“
 
„Baju baju z dalekiego i bliskiego kraju -mojego i twojego kraju“

Bajki są najdoskonalszym środkiem motywowania dzieci przedszkolnych do różnego rodzaju aktywności.
Cele i treści Bajlandii osiągane będą przy pomocy bajek, baśni, opowiadań, legend...

Inspiracją do stworzenia nazwy przedszkola i nazwy programu edukacyjnego stała się Bajlandia –„wyspa cudownych zdarzeń“ z książki Jamesa Matthewa Barrie Piotruś Pan. Bajlandia, która symbolizuje nasze przedszkole, zaś kraj bliski z drugiej części nazwy to: dom rodzinny, przedszkole, miasto Karwina, góry Beskidy wreszcie całe Zaolzie ze swoimi tradycjami, zwyczajami, pieśniami, tańcami i legendami. Krajem bliskim można  niewątpliwie również nazwać Republikę Czeską oraz Polskę i ich symbole. Krajem dalekim staną się okoliczne państwa, Europa, kontynenty na Ziemi oraz kosmos. Słowa „z mojego i twojego kraju“ symbolizują tolerancję i współżycie sąsiadujących ze sobą narodowości, przenikanie oraz różnice języków oraz kultur.

Przy pomocy bajek, wplatając tradycje do współczesnego życia, będziemy uczyć dzieci mniejszości narodowej żyć tak, by pamiętały o swoich korzeniach, były toleryncyjne wobec innych języków, narodów, kultur, respektując ustawę szkolną (č. 561/Sb „Předškolní vzdělávání podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti. Uspokojování potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny
a mateřské školy“).

  • Bajkę
  • Język polski, kulturę i tradycję narodu polskiego
  • Język, kulturę i tradycję polskiego etnikum żyjącego w Republice Czeskiej
  • Tolerancję języków, narodów, kultur

 

Aktywności dopełniające

  • Osłuchiwanie się z językiem angielskim
  • Edukacja dzieci w wieku od 2 lat
  • Praca z dziećmi utalentowanymi plastycznie, muzycznie, w recytacji
  • Aktywność sportowa (nauka pływania, jazdy na nartach i zajęcia na lodowisku)
  • Praca na tablicy multimedialnej

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net