O przedszkolu - Z kart historii

Kronika przechowywana w Archiwum Powiatowym w Karwinie dotyczy wprawdzie życia szkoły ludowej, ale pomimo to można w niej znaleźć również zapiski o frysztackiej „ochronce”. „Ochronkę otwarto w 1918 roku, mistrzynią została Maryja Czermakówna z Karwiny”.

Nazwa „przedszkole” pojawiła się dopiero w 1936 roku.

Od pierwszych dni otwarcia ochronki w 1918 roku tętniło w niej życie. W grudniu zorganizowane uroczystości gwiazdkowe, biedne dzieci otrzymały buty i ubrania. Corocznie odbywały się festyny, wycieczki do Czarnego Lasu oraz inne okazyjne imprezy.

Podczas II wojny światowej umieszczono tu przedszkole niemieckie. Po jej zakończeniu polskie przedszkole we Frysztacie kontynuuje przedwojenną działalność. Informuje o tym szczególowo bogata kronika. Tradycją stały się karnawały przedszkolaków, obchody Dnia Kobiet, później Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, konkursy recytatorskie, plastyczne, śpiewacze, udział we wszystkich festiwalach PZKO odbywających się w Karwinie...

Kronika informuje też o zapisach do przedszkola oraz ilości dzieci, o organizacji administracyjnej placówki, składzie personelu przedszkola, zmianach na kierowniczym miejscu, ale także o życiu przedszkola o zaangażowaniu się w życie publiczne miasta, regionu, o sukcesach frysztackich przedszkolaków za granicą.

Na przestrzeni lat w karwińskich dzielnicach funkcjonowało wiele polskich szkół i przedszkoli, które niestety zniknęły już z mapy Karwiny. W roku 2003 powstał jeden kompleks, po połączeniu się dwóch ostatnich polskich szkół i przedszkoli (frysztackich i nowomiejskich). W ten sposób w mieście powstało jedyne polskie, zbiorcze przedszkole, będące spadkobiercą dorobku orazu historii polskiego wychowania przedszkolnego w Karwinie. Z jego usług w budynku przy ulicy Dr. Olszaka, bezpośrednio sąsiadującego ze szkołą podstawową, korzystają polskie dzieci z Karwiny oraz okolicznych wiosek (Piotrowic, Marklowic, Zawady, Dąbrowej, a nawet z Polski).

 

 

web © 2008-24 MM Sound & Global Net