Zapraszamy na zebrania  ( 8.01.2018 )

WTOREK 16.1.2018 – ZEBRANIE RODZICÓW
( z krótkim występem dzieci ) – CZERWONE KRÓLESTWO
godz. 16:00


ŒRODA 17.1.2018 – ZEBRANIE RODZICÓW
( z krótkim występem dzieci) – WODNE KRÓLESTWO
godz. 16:00


ŒRODA 14.2.2018 – ZEBRANIE RODZICÓW
( bez występu dzieci ) - ZACZAROWANY LAS, połšczone z pogawędkš na temat dojrzałoœci szkolnej, godz. 16:00

<< powrót

web Š 2008-18 MM Sound & Global Net