Losownie na kurs narciarski - informacja  ( 3.01.2018 )


odbędzie się w œrodę 10.1.2018
o godz. 16:15
w pokoju nauczycielskim.

Udział w losowaniu wezmš dzieci, które po wakacjach idš
do szkoły, oprócz tych, które były w zeszłym roku na kursie
narciarskim.

W przypadku nieobecnoœci podczas losowania rodziców dzieci
zgłoszonych na kurs – za dziecko będzie losować nauczycielka.

ILOŒĆ MIEJSC: 13

<< powrót

web Š 2008-18 MM Sound & Global Net