Życzenia œwišteczne  ( 20.12.2017 )

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam
spokój i radoœć.
Niech każda chwila
œwišt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyœlnoœciš i szczęœciem.

Najpiękniejszych œwišt Bożego Narodzenia życzš wszyscy pracownicy przedszkola

<< powrót

web Š 2008-18 MM Sound & Global Net