Tenis stołowy w świetlicy szkolnej  ( 28.01.2020 )

Tenis stołowy należy do najbardziej popularnych gier sportowych. Wyjątkowa atrakcyjność – od zabawy i wstępnego treningu począwszy, a na meczach skończywszy – daje obraz dyscypliny mogącej spełniać wszechstronne potrzeby ruchowe. Tenis daje wiele satysfakcji z wykonania udanego ćwiczenia czy wygrania. Rozwijając harmonijnie podstawowe cechy motoryczne, a zwłaszcza koordynację ruchową, szybkość i refleks staje się sportem dla wszystkich. Na wspaniałą przygodę z tenisem stołowym zaprasza Świetlica Szkolna. Nieistotny jest poziom gry, a chęć i radość z gry. Jeżeli masz ochotę, to weź udział w zajęciach w szkolnej sali pingpongowej w poniedziałek 10.2. 2020 w godz. 13:45-16:45. Zgłoszenie trzeba oddać wychowaczyniom ŚSz do piątku 7.2.2020.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net