Dojazdowy kurs narciarski w Bukowcu  ( 1.11.2019 )

Informacje na temat organizacji imprezy na terenie szkoły.

 Informacja na temat organizacji kursu narciarskiego dla klas I-V w Bukowcu ( 24. – 28.2.2020 )

Organizacja w szkole:

 1. Rano  prosimy nie zostawiać nart, kijków, butów i dalszego wyposażenia w szatniach – wszystko można zostawić w piwnicy (salka do tenisa stołowego )  – salka będzie otwarta od godziny 7.00.
 2. Wszyscy uczestnicy kursu muszą mieć kask ( uczniowie wypożyczający sprzęt otrzymają kaski na miejscu ).
 3. Uczniowie powinni mieć ze sobą posiłek na cały czas trwania zajęć.
 4. Uczniowie przebierają się w salce do tenisa stołowego. Tam też zostawiają teczki. Instrukcje,            o której i dokąd mają schodzić udzielą  im opiekunowie w klasach. Odjazd autobusu od szkoły jest o godzinie 11,00. Przewidywany powrót koło 15.30 .
 5. Uczniowie mają odgłoszone obiady.  Drugie śniadania są bez zmian.
 6. Spis uczestników umieszczony jest na stronie internetowej. W razie, że dojdzie do problemów zdrowotnych  i dziecko nie będzie mogło wyjechać, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny (606254512 T. Śmiłowski) – wyślemy ucznia rezerwowego.
 7. Nieobecność uczniów w szkole nie trzeba usprawiedliwiać. Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji ( smilowski@pzskarvina.cz ).

Informacje na temat  „dojazdowego” kursu narciarskiego

Jak corocznie Magistrat Miasta Karwina organizuje kurs narciarski dla uczniów klas 1. – 5. Odbędzie się on w terminie 24.2. – 28.2.2020. Opłata  za kurs wynosi  800 Kc. Impreza organizowana jest tak jak w latach poprzednich ( uczniowie maja skróconą naukę, odjeżdżają od szkoły o godzinie 11.00, powrót przewidziany jest koło 15.30, w czasie kursu uczniowie nie mają obiadów – zainteresowani uczniowie mogą sobie je zabrać do domu ). W poniedziałek 4.11.2019 uczniowie otrzymają zgłoszenia. Przewidujemy, ze ponownie będzie więcej zainteresowanych niż jest  miejsc. Pierwszeństwo w tej sytuacji mają uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w kursie. Resztę uczestników wylosujemy. Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

Dojazdowy kurs narciarski, BUKOWIEC, 24.2. – 28.2.2020 - SPIS UCZESTNIKÓW

 1. Bogocz Agata
 2. Ejsmont Antoni
 3. Kunzová Agata
 4. Kunzová Karolina
 5. Marcolová Mia
 6. Michalska Amelia
 7. Pala Michal
 8. Pryszczová Joanna
 9. Reli Dominika
 10. Rzymanek Marek
 11. Rytíř Sebastian
 12. Szymiková Michaela
 13. Trzaskaliková Tereza
 14. Vitoš Rudolf
 15. Fodorová Marie
 16. Gruszkowski Robert
 17. Swaczyna Adam
 18. Wodecki Jakub
 19. Podstawková Tereza
 20. Hejda Šimon
 21. Koczy Daniel
 22. Szyja Malgorzata
 23. Wierzgoń Jakub

 

 

Rezerwowi:

 1. Sýkorová Amélie
 2. Szyja Katarzyna
 3. Brych Jakub

 

Losowanie przebiegło w czwartek 5.12. 2019 na zebraniu Zarządu Macierzy Szkolnej.

Informacje, które otrzymają uczniowie w poniedziałek 9.12.2019:

 

 

                                                                       Imię i nazwisko:                                  klasa: _____

Szanowni Rodzice,

Wasz syn/córka został/-a wybrany/-a lub wylosowany/-a i może wziąć udział w  „dojazdowym”  kursie narciarskim, na który się zgłosił ( 24. – 28.2.2020 ). W związku z tym prosimy o kilka szczegółów:

 1. Jeżeli Państwo zrezygnują z jakiegokolwiek powodu, prosimy o informację pisemną (na drugiej części kartki).
 2. Jeżeli  Państwo chcecie wypożyczyć dla dziecka sprzęt, prosimy o przesłanie następujących informacji: wysokość dziecka, wielkość stopy (w centymetrach)

Informacje prosimy przekazać pisemnie na drugiej części kartki .

 1. Opłatę w wysokości 800 Kč prosimy uiścić w sekretariacie szkoły do 15.1. 2020.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dyrekcją. Informacje – patrz strony internetowe.

............................................................................................................................................................................

Kurs narciarski „dojazdowy” 2020 – informacje dla szkoły (oddać do 16.12.2019 )

 1. Nasz syn/córka   weźmie* / nie weźmie*   udział w imprezie. W wypadku, że odpowiedź brzmi „nie weźmie”, nie trzeba uzupełniać reszty tylko podpisać u dołu.
 2. Prosimy o załatwienie sprzętu narciarskiego (darmowo)

Dane na temat dziecka:

 wysokość        .................................  cm            

wielkość stopy  ..............................    cm !

3. Podpisem pod tym dokumentem wyrażamy zgodę na wyjazd dziecka na kurs narciarski.

 

W Karwinie ..........................                                                 ......................................

                                                                                                       podpis rodzica

 

 

Čestné prohlášení

(wypisują tylko rodzice, którzy mają własny sprzęt)

 

Jméno a příjmení dítěte:        __________________________________________________

Prohlašují tímto, že lyžařské vybavení mého dítěte bylo před akci zkontrolováno a odborně seřízeno v lyžařském servisu.

 

V ……………………………….                                             Podpis:………………………………………….

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net