Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019 - 2020  ( 6.09.2019 )

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019 – 2020

Nazwa zajęć

Dla klas

Kiedy zajęcia przebiegają

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Konwersacja w JA

1.

środa 1. lekcja

n.Luber

Konwersacja w JA

2.

wtorek 5. Lekcja i piątek 1.lekcja

n.Luber

Konwersacja w JA

3.

wtorek 5.lekcja

n.Klos

Konwersacja w JA

4.

poniedziałek 6. lekcja

n.Slowik

Konwersacja w JA

5.

czwartek 6. lekcja

n.Luber

Praca z komputerem

2.

piątek 5. lekcja

n.Siwek B.

Praca z komputerem

3.

wtorek 6.lekcja

n.Siwek B.

Kółko sportowe

1.+2.

środa 6.lekcja

n.Linzer

Kółko sportowe

3. -5.

środa 7.lekcja

n.Linzer

Kółko sportowe

6. – 9.

7.00 poniedziałek lub piątek

n.Śmiłowski

Rytmika

3. -5.

czwartek 7. lekcja

n. Śmiłowska

Gimnastyka korekcyjna

1.-5.

czwartek 6. lekcja

n.Błaszczok

Pisanie 10 palcami

6.-9.

czwartek 7.00

n.Siwek B

Kółko teatralne

1.+2.

wtorek 6. lekcja

n.Pasoń

Przygotowanie do egzaminów Cambridge

 

Grupa 1(klasa4+6), wtorek 13.55 - 15.00

Grupa 2(klasa 7-9), czwartek 13.55 - 14.00

 

Teakwondo

1.-5.

środa 16.00-18.00

n.Pryszcz

„Rodilý mluvčí„ JA

6.-7.

poniedziałek 6.lekcja

 

„Rodilý mluvčí„ JA

8.-9.

poniedziałek 7.lekcja

 

Ringo

5.-9.

poniedziałek 7. lekcja

n.Hanzel

Religia

1.+2.

poniedziałek 6.lekcja

 

Religia

3.

czwartek 6. lekcja

 

Religia

4.+5.

czwartek 5. lekcja

 

 

Oprócz wyżej wymienionych zajęć będziemy również proponować zajęcia w ramach realizacji projektów z Funduszy Europejskich. Miedzy innymi douczanie z kluczowych przedmiotów. Zajęcia zostaną omówione z uczniami w poszczególnych klasach. Jeżeli przy kółkach zainteresowań nie podajemy nazwiska nauczyciela i dnia i godziny to sprawy te jeszcze nie zostały ustalone. Ewentualne pytania można kierować do dyrekcji lub wychowawców klas.

Warunkiem otwarcia każdego kółka jest dostateczna ilość zainteresowanych uczniów.

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net