Zaproszenie - Walne zebranie Macierzy Szkolnej  ( 6.09.2019 )

Przewodniczący Zarządu Koła Macierzy Szkolnej zaprasza ....

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Rodzice !

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Koła Macierzy Szkolnej przy Polskiej Szkole w Frysztacie. Ponieważ wszyscy rodzice są członkami tej organizacji, Wasz udział w zebraniu jest bardzo ważny ( wybierany jest zarząd decydujący między innymi o wykorzystaniu przez Was wpłacanych składek, zatwierdzany jest nasz budżet ). Prosimy zatem            o obecność przynajmniej jednego z rodziców. Zebranie odbędzie się

we  wtorek  17.9.2019  o  godzinie  16.30  w stołówce szkolnej  ( czas trwania – maksymalnie 30 minut )

                                                                              Cieszę się na spotkanie z Wami

                                                                                                                             Michał Gomołka ( przewodniczący Zarządu )

 

UWAGA ! W związku z skróceniem Walnego Zebrania dyrekcja informuje, że zebrania klasowe rozpoczną się w lokalach klasowych już o godzinie 17.10 ( pierwotnie podaliśmy godzine 17.30 ). Dziękujemy za zrozumienie                 i przepraszamy za zamieszanie. 

<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net