Prosimy o propozycje zmian - Dzienniczek  ( 9.05.2019 )

W związku z przygotowaniem dzienniczków ucznia na rok 2019 - 2020 prosimy Rodziców o propozycje ewentualnych zmian w tym dokumencie ...

Propozycje zmian można wysyłać drogą elektroniczną do dyrekcji lub sekretariatu, ewentualnie wrzucać do pudła stojącego na parterze pod rzeźbą. Uwagi i propozycje postaramy się w maksymalnym zakresie uwzględnić. Termin nadsyłania informacji - do 31.5.2019.

<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net