Kurs narciarski dla klas I - V BUKOWIEC  ( 4.01.2019 )

Spis uczestników + informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice

W ramach zebrania Zarządu Macierzy Szkolnej w czwartek 3.1.2019 wylosowano uczestników               i uczniów rezerwowych tegorocznego kursu narciarskiego w Bukowcu. Spis zamieszczamy niżej. Do poniedziałku 7.1.2019 trzeba oddać dokument potwierdzający udział dziecka oraz uregulować opłatę ( dokument ten otrzymali uczniowie w piątek 4.1.2019  w szkole ). 

Spis uczestników dojazdowego kursu narciarskiego BUKOWIEC 2019

 1. Amelie Sýkorová

 2. Tereza Istlová

 3. Claudie Matuszyński

 4. Oskar Tomanek

 5. Nela Sztulová

 6. Marcin Ondruch

 7. Magdalena Pastuszková

 8. Daniela Podgrabińská

 9. Krystian Skwar

 10. Daniel Koczy

 11. Andreas Koštial

 12. Jakub Wodecki

 13. Tereza Podstawková

 14. Josef Bogocz

 15. Natalie Paříková

 16. Kateřina Owczarzy

 17. Frederik Dofka

 18. Richard Kwiczala

 19. Roman Stodolak

 20. Dominik Skwar

 21. Doriana Duraj

 22. Klaudie Czmiel

 23. Kristina Tomanková

Rezerwowi:

 1. Beata Wawrzyczková

 2. Tadeusz Trzaskalik

 3. Magdalena Kurzova

 4. Robert Gruszkowski

 5. Katarzyna Szyja

 6. Samuel Gomoka

 7. Veronika Vašíčková

 

 

                                                                       Imię i nazwisko:                                 klasa: _____

Szanowni Rodzice,

Wasz syn/córka został/-a wybrany/-a lub wylosowany/-a i może wziąć udział w  „dojazdowym”  kursie narciarskim, na który się zgłosił ( 14. – 18.1.2019 ). W związku z tym prosimy o kilka szczegółów:

 1. Jeżeli Państwo zrezygnują z jakiegokolwiek powodu, prosimy o informację pisemną (na drugiej części kartki).

 2. Opłatę w wysokości 800 Kč prosimy uiścić w sekretariacie szkoły do 7.1. 2019.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dyrekcją. Informacje – patrz strony internetowe.

.....................................................................................................................................................

Kurs narciarski „dojazdowy” 2019 – informacje dla szkoły (oddać do 7.1.2019 )

 1. Nasz syn/córka weźmie* / nie weźmie* udział w imprezie. W wypadku, że odpowiedź brzmi „nie weźmie”, nie trzeba uzupełniać reszty tylko podpisać u dołu.

 2. Prosimy o załatwienie sprzętu narciarskiego (darmowo)

  TAK*               NIE*

Dane na temat dziecka:

 wysokość        .................................  cm            

wielkość stopy  ..............................    cm !

       3. Podpisem pod tym dokumentem wyrażamy zgodę na wyjazd dziecka na kurs narciarski.

 

W Karwinie ..........................                                                ......................................

                                                                                                      podpis rodzica

 

 

Čestné prohlášení

(wypisują tylko rodzice, którzy mają własny sprzęt)

 

Jméno a příjmení dítěte:       __________________________________________________

Prohlašují tímto, že lyžařské vybavení mého dítěte bylo před akci zkontrolováno a odborně seřízeno v lyžařském servisu.

 

V ……………………………….                                             Podpis:………………………………………….

 

 

Informacja na temat organizacji kursu narciarskiego dla klas I-V w Bukowcu

Organizacja w szkole:

 1. Rano prosimy nie zostawiać nart, kijków, butów i dalszego wyposażenia w szatniach – wszystko można zostawić w piwnicy (salka do tenisa stołowego ) – salka będzie otwarta od godziny 7.00.

 2. Wszyscy uczestnicy kursu muszą mieć kask ( uczniowie wypożyczający sprzęt otrzymają kaski na miejscu ).

 3. Uczniowie powinni mieć ze sobą posiłek na cały czas trwania zajęć.

 4. Uczniowie przebierają się w salce do tenisa stołowego. Tam też zostawiają teczki. Instrukcje, o której i dokąd mają schodzić udzieląim opiekunowie w klasach. Odjazd autobusu od szkoły jest o godzinie 11,00. Przewidywany powrót koło 15.30 .

 5. Uczniowie zgłoszeni na obiady zjadają obiad o godzinie 10.30.Drugie śniadania są bez zmian.

 6. Spis uczestników umieszczony jest na stronie internetowej. W razie, że dojdzie do problemów zdrowotnych i dziecko nie będzie mogło wyjechać, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny (606254512 T. Śmiłowski) – wyślemy ucznia rezerwowego.

 7. Nieobecność uczniów w szkole nie trzeba usprawiedliwiać. Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

 

<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net