Konkurs recytacji I-IX :informacje dla uczestników  ( 5.11.2018 )

Informacje dla uczestników KONKURSU RECYTACJI ( œroda 7.11.2018, Czeski Cieszyn )

Zbiórka uczestników: 7.35 w szatni, odjazd 7.40 od szkoły.

Zabrać ze sobš: drugie œniadanie, napój, ksišżkę lub coœ do czytania.

Powrót: uczniowie wracajš koło godziny 12.30, po powrocie idš na obiad i kontynuujš lekcje wg rozkładu lub idš do œwietlicy.

Opiekun grupy; n. Michaela Šafránek

<< powrót

web Š 2008-19 MM Sound & Global Net