Reprezentowali nas na zamku ....  ( 21.09.2018 )

W środę 19.9.2018 odbyła się na zamku impreza z okazji urodzin miasta Karwiny (750 lat od pierwszej wzmianki o mieście). Celem było przypomnieć ważne osobistości, które pochodziły z Karwiny lub działały na jej terenie. Wspominano więc życie i twórczość Gustawa Morcinka, Józefa Ondrusza, Franciszka Świdra, Waltera Taszka i wielu innych wybitnych ludzi. Sylwetki wszystkich prezentowane są na wystawie, którą można zobaczyć na zamku. Naszą szkołę bardzo dobrze reprezentowali uczniowie klasy IX – Barbara Janusz i Jacek Folwarczny,  przedstawili osobistości z polskimi korzeniami.

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net