Język angielski z Eriką ( klasy VI - IX )  ( 4.09.2018 )

English with Erica

Tak jak w latach poprzednich proponujemy uczniom klas 6-9 konwersację w j. angielskim z p. Ericą (rodzimy użytkownik języka).

Zajęcia odbywać się będą w czwartki – dla grupy z klas 6,7 na lekcji 6., zaś dla starszych (8+9) na lekcji 7. Opłata za zajęcia wynosi 100 Kcz/miesięcznie, która wybierana jest 2x w roku – w styczniu i czerwcu.

Opłata nie pokrywa całych kosztów. Zajęcia są dofinansowane przez szkołę. Informacje można uzyskać u pani R.Slowik

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net