Zapraszamy na FESTYN !  ( 29.05.2018 )

Sobota 2.6.2018. Miejski Dom Kultury 13.00 - 15.00 ( program ), potem tradycyjne spotkanie w ogrodzie szkoły i Domu Polskiego. Powtórka programu w niedzielę 3.6. od 15.00.

Zapraszamy na FESTYN 2018 ! Serdecznie zparaszamy na tradycyjny Festyn Szkolny, który odbędzie się w sobotę 2.6.2018. Rozpoczynamy już o godzinie 13.00 w Miejskim Domy Kultury w Karwinie Nowym Mieœcie. Po programie ( koło 15,30 - 16,00 ) spotykamy się w ogrodzie szkolnym i ogrodzie Domu Polskiego. Od Domu Kultury kursujš darmowe autobusy do Frysztatu. Biletów na program w sobotę niestety już nie ma, ale zapraszamy na spotkanie z znajomymi w ogrodzie. Program można ponownie obejrzeć w niedzielę o godzinie 15,00. Bilety sš do nabycia w œwietlicy szkolnej, sekretariacie lub na miejscu w Domu Kultury. Koło Macierzy Szkolnej i Dyrekcja

<< powrót

web Š 2008-18 MM Sound & Global Net