Informacje na temat organizacji zajęć 7.5.2018  ( 3.05.2018 )

Informacje o organizacji zajęć w poniedziałek 7.5.2018

Wszystkie klasy majš  4 lekcje. W czasie dopołudniowych lekcji majš niektóre grupy próbę ( informacje u kierowniczek poszczególnych grup ).

Uczniowie biršcy udział w drugiej częœci programu ( bajka ) majš od godziny 12.00 do 13.30 próbę      w sali gimnastycznej. Reszta uczniów idzie do œwietlicy lub do domu.

Œwietlica szkolna działa normalnie ( rano i po południu ).

Obiad: klasy VI – IX o 11.30, klasy I – V o godzinie 12.00

<< powrót

web Š 2008-18 MM Sound & Global Net