Spis uczniów zapisanych do 1. klasy  ( 2.05.2018 )

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE

Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156

733 01  Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596 317 672

____________________________________________________________________________

 

Č.j.:  ZŠPo/177/2018

Spisová značka: 3.3.1.2.    S 10

 

Vyřizuje: Śmiłowski

e-mail: skola@pzskarvina.cz

Tel.: 596 317 672

 

Karviná 26.4. 2018

 

Informace o zápisu k základnímu vzdělávání dle § 183

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel ve správním řízení. Podle znění školského zákona není rozhodnutí o přijetí zasíláno zákonným zástupcům, ale je oznámeno zveřejnění přijatých dětí. Děti jsou v seznamu uvedeny pod identifikačním číslem přiděleným při zápisu. Zákonný zástupce může požádat o vydání rozhodnutí.

 

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

Dítě s identifikačním číslem              11        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           12        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           13        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           14        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           15        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           16        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           17        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           18        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           20        se přijímá k základnímu vzdělávání

21        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           23        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           24        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           25        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           26        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           27        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           28        se přijímá k základnímu vzdělávání

                                                           29        se přijímá k základnímu vzdělávání

 

Datum zveřejnění seznamu:   26.4. 2018

 

 

Mgr. Tomasz Śmiłowski

                                  ředitel školy

 

 

TELEFON a FAX                   MAILOVÁ ADRESA                                               BANKOVNÍ SPOJENÍ                           IČO

596 317 672                           skola@pzskarvina.cz                                             ČS, a. s. Karviná                                     646 28 680

                                                                                              č. účtu: 1721588339/0800

<< powrót

web © 2008-18 MM Sound & Global Net